Loading...
Powrót do rejestru

Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1035/KR - 2021

Adres

Dolińskiego 1, 20-127 Lublin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska na zlecenie Miasta Lublin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

26

Nr wpisu do rejestru

43893

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami