Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2622/KR - 2021

Adres

Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Oleśnicki

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

305

Nr wpisu do rejestru

18/2002

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615