Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogórze z filią „Bursztyn” Kończyce Małe

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2471/KR - 2021

Adres

Zamek 132, 43-430 Pogórze
Staropolska 14, 43-525 Kończyce Małe

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat cieszyński

Typ

osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie (ilość miejsc: 152)
osoby przewlekle psychicznie chore (ilość miejsc: 32)

Ilość miejsc

152

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/160/09