Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

ZAREJSTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

252/KR - 2021

Adres

Czarnów 5, 09-541 Pacyna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gostyniński

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

250

Nr wpisu do rejestru

103