Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

252/KR - 2021

Adres

Czarnów 5, 09-541 Pacyna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gostyniński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

250

Nr wpisu do rejestru

103

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615