Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

523/KR - 2021

Adres

Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chrzanowski Starostwo Powiatowe w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

101

Nr wpisu do rejestru

5

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami