Loading...
Powrót do rejestru

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Braniewo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

566/KR - 2021

Adres

Królewiecka 35, 14-500 Braniewo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Braniewski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

68

Nr wpisu do rejestru

PS.II.SK.9013-10/0608.01.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami