Loading...
Powrót do rejestru

DOM SENIORA ZDZISŁAW

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

18/KR - 2021

Adres

Ossowice 98, 96-214 Cielądz

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dyr. Katarzyna Wójcicka

Rodzaj placówki

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Ilość miejsc

35

Nr wpisu do rejestru

RPS-III.9420.24.2017

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615