Loading...
Powrót do rejestru

Grabina Sunrise

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

20/KR - 2021

Adres

Główna 74, 92-701 Grabina

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dyr. Anna Symchuk

Rodzaj placówki

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Ilość miejsc

5

Nr wpisu do rejestru

RPS-III.9420.26.2017

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami