Loading...
Powrót do rejestru

Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2548/KR - 2021

Adres

Jodłowa 9 , 87-123 Dobrzejewice

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Wiesława Kotkiewicz ul. Toruńska 7 87-123 Dobrzejewice

Typ

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

20

Nr wpisu do rejestru

14/2018