Loading...
Powrót do rejestru

Placówka Całodobowej Opieki „Jadwinin”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2789/KR - 2021

Adres

Jadwinin 26, 95-200 Pabianice

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dyr. Jolanta Broncher

Typ


Ilość miejsc

49

Nr wpisu do rejestru

ZRPS-9420.42.2020