Loading...
Powrót do rejestru

Pensjonat Dla Osób Starszych OPIEKA

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2528/KR - 2021

Adres

Krzysztofa Korycińskiego 8, 32-566 Alwernia

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Barbara Gasek 32-071 Kamień 52

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

21

Nr wpisu do rejestru

27

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615