Loading...
Powrót do rejestru

Ośrodek Opiekuńczy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

805/KR - 2021

Adres

Starzyna 34, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami