Loading...
Powrót do rejestru

Nadmorskie Centrum Opieki Horyzont

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

776/KR - 2021

Adres

Szkolna 11 A, Swarzewo, 84-100 Puck

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Danuta Nawrocka ul. Szkolna 11 A Swarzewo, 84-100 Puck

Typ

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

12

Nr wpisu do rejestru

49