Loading...
Powrót do rejestru

Mikulicz Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Świebodzicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2750/KR - 2021

Adres

Marii Skłodowskiej - Curie 3-7 , 58-160 Świebodzice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Szpital Mikulicz w Świebodzicach

Rodzaj placówki

Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria oraz Medycyna paliatywna

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami