Loading...
Powrót do rejestru

„Mikulicz” Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Świebodzicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2750/KR - 2021

Adres

Marii Skłodowskiej - Curie 3-7 , 58-160 Świebodzice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Szpital Mikulicz w Świebodzicach

Typ

Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria oraz Medycyna paliatywna

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615