Loading...
Powrót do rejestru

Miejskie Centrum Uśług Socjalnych we Wrocławiu Dom Pomocy Społecznej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2646/KR - 2021

Adres

Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

94

Nr wpisu do rejestru

17/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615