Loading...
Powrót do rejestru

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Dom Pomocy Społecznej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2643/KR - 2021

Adres

Mączna 3, 54-131 Wrocław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

155

Nr wpisu do rejestru

14/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615