Loading...
Powrót do rejestru

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Świętochłowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1278/KR - 2021

Adres

Emanuela Imieli 12, 41-605 Świętochłowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świętochłowice

Typ

osoby w podeszłym wieku

Ilość miejsc

63

Nr wpisu do rejestru

P.S.II - 9014/77/02