Loading...
Powrót do rejestru

Mazurski Dom Seniora Stare Jabłonki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

27011/KR - 2023

Adres

ul. Żurejny 9, 14-133 Stare Jabłonki

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

ARTWAY Kompania Twórcza ul. Ks. Jana Sitnika 2/12 01 – 410 Warszawa

Rodzaj placówki

Dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

59

Nr wpisu do rejestru

PS-V.9423.1.1.2023 z dnia 23 marca 2023 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami