Loading...
Powrót do rejestru

Małopolski Dom Pomocy Społecznej Na Farmie Życia w Więckowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

468/KR - 2021

Adres

Ogrodowa 17A, 32-082 Bolechowice

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach ul. Ogrodowa 17 32-082 Bolechowice

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

13

Nr wpisu do rejestru

36

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615