Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „OSTOJA”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2807/KR - 2021

Adres

Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" ul. Wiertników 11, 59-300 Lubin

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

1/2021

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615