Loading...
Powrót do rejestru

Kraft Haus Dom Pomocy Społecznej w Toruniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2579/KR - 2021

Adres

Szosa Okrężna 3, 87-100 Toruń

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Kujawsko-Pomorska Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

59

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615