Loading...
Powrót do rejestru

„Kraft Haus” Dom Pomocy Społecznej w Toruniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2579/KR - 2021

Adres

Szosa Okrężna 3, 87-100 Toruń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Kujawsko-Pomorska Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

59

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615