Loading...
Powrót do rejestru

Kompleks Opiekuńczy u Stępniów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

659/KR - 2021

Adres

Kozia Wola 95, 26-220 Stąporków

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

,,Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” , Stąporków

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

12 (PS.II.9423.8.2015 z dn. 19.02.2015 r.)

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615