Loading...
Powrót do rejestru

Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

662/KR - 2021

Adres

Aleja Generała Józefa Hallera 227A, 80-502 Gdańsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Domus Vitae al. gen. Józefa Hallera 227A, 80-502 Gdańsk

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

48