Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej ,,Samarytanin”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2629/KR - 2021

Adres

Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.ks.Marcina Lutra ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

104

Nr wpisu do rejestru

26/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615