Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Samarytanin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2629/KR - 2021

Adres

Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.ks.Marcina Lutra ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

104

Nr wpisu do rejestru

26/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami