Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Miłosierny Samarytanin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2631/KR - 2021

Adres

Księdza Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.ks.Marcina Lutraul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

1/2013

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami