Loading...
Powrót do rejestru

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

515/KR - 2021

Adres

Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ul. Bonifraterska 11 32-031 Mogilany

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

63

Nr wpisu do rejestru

30

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami