Loading...
Powrót do rejestru

Dwór Seniora Zielone Wzgórze w Koleczkowie

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

772/KR - 2021

Adres

Pod Lasem 1, 84-207 Koleczkowo

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Mentor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Pod Lasem 1 84-207 Koleczkowo

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

165

Nr wpisu do rejestru

40

KIDO

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615