Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Szarczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

983/KR - 2021

Adres

Szarcz 30, 66-330 Pszczew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul.Poniatowskiego nr 33, 37-700 Przemyśl

Rodzaj placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnospraw nych intelektualnie (płci żeńskiej)

Ilość miejsc

52

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.Jel/Jaź/9013/ 1/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615