Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

965/KR - 2021

Adres

Rokitno 58, 66-341 Przytoczna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Międzyrzecki ul. Przemysłowa2 66-300 Międzyrzecz

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych (mężczyzn) niepełnospraw nych intelektualnie

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.IIAKac/9013/1/ 2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami