Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

982/KR - 2021

Adres

Rokitno 38, 66-341 Przytoczna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Międzyrzecki ul.Przemysłowa2 66-300 Międzyrzecz

Rodzaj placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 20 miejsc oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 79 miejsc

Ilość miejsc

99

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.I.AKac9013/4/2009 z dnia 19 maja 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615