Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Glińsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

986/KR - 2021

Adres

Glińsk 51, 66-200 Świebodzin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świebodziński ul.Kolejowa 2 66-200 Świebodzin

Typ

Dla kobiet przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony -decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.I.AKac9013/1/09 z dnia 2 lutego 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615