Loading...
Powrót do rejestru

DPS Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Skoczów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2423/KR - 2021

Adres

Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat cieszyński

Typ

dorośli niepełnosprawni intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie

Ilość miejsc

39

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/157/09