Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej we Wschowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

980/KR - 2021

Adres

Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św.Elżbiety Prowincja Poznańska 61-878 Poznań

Rodzaj placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnospraw nych intelektualnie

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony – decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.Jel/9013/2/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami