Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

978/KR - 2021

Adres

Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto na prawach powiatu - Zielona Góra Urząd Miejski ul.Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 56 miejsc oraz przewlekle somatycznie chorych - 12 miejsc

Ilość miejsc

68

Nr wpisu do rejestru

zezwolenie na czas nieokreślony -decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.AKac/9013/5/2008 z dnia 06 lutego 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami