Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Tursku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

970/KR - 2021

Adres

Tursk 28, 69-200 Sulęcin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sulęciński ul. Lipowa 18a 69-200 Sulęcin

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 102 miejsca oraz osób niepełnospraw nych fizycznie - 118 miejsc

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony – decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.JJaź/9013- 9/2006 z dnia 8 grudnia 2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami