Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Toporowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

975/KR - 2021

Adres

Lipowa 17, 66-233 Toporów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świebodziński ul.Kolejowa 2 66-200 Świebodzin

Rodzaj placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnospraw nych intelektualnie - 26 miejsc oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 51 miejsc

Ilość miejsc

77

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony -decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.JJaź.9013- 6/08 Z dnia 16 stycznia 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami