Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

985/KR - 2021

Adres

Przemysłowa 42, 66-440 Skwierzyna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Międzyrzecki ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz

Rodzaj placówki

Dla osób dorosłych i młodzieży niepełnospraw nych intelektualnie

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.AKac/9013/8/2008 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami