Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

979/KR - 2021

Adres

T. Podbielskiego 2, 66-300 Międzyrzecz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Międzyrzecki ul.Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz

Rodzaj placówki

Dla osób dorosłych niepełnospraw nych intelektualnie

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony – decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.Jel/Jaź/9013/6/2006 z dnia 22 marca 2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami