Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

976/KR - 2021

Adres

Zamkowa 27 , 68-300 Lubsko
Pokoju 1, 68-300 Lubsko

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Żarski Al.Jana Pawła II 5 68-200 Żary

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 29 miejsc oraz osób w podeszłym wieku- 70 miejsc (ilość miejsc 99)
dla osób przewlekle somatycznie chorych - 36 miejsc (ilość miejsc 35)

Ilość miejsc

135

Nr wpisu do rejestru

zezwolenie na czas nieokreślony -decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.AKac9013/3/06 z dnia 04 marca 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615