Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

984/KR - 2021

Adres

Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól

Rodzaj placówki

Dla osób przewlekle somatycznie chorych - 89 miejsc i niepełnosprawnych fizycznie - 20 miejsc

Ilość miejsc

109

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.Jel/Jaź/9013/1/2007 z dnia 26 września 2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami