Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

967/KR - 2021

Adres

Stawna 40, 66-460 Witnica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gorzowski ziemski ul .Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

103

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr Nr PS.I.AKac9013/2/10 z dnia 29 marca 2010 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami