Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

966/KR - 2021

Adres

Jordanowo 3, 66-203 Jordanowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świebodziński ul. Kolejowa 2 66-200 Świebodzin

Rodzaj placówki

dla osób w osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

82

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony -decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.AKac9013/19/2001 z dnia 19 grudnia 2008r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615