Loading...
Powrót do rejestru

DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Pielgrzymowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2426/KR - 2021

Adres

Golasowicka 15, 43-253 Pielgrzymowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat pszczyński

Typ

dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

PS.II.9014/112/07