Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Gorzów Wielkopolski

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

972/KR - 2021

Adres

Franciszka Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Filia: Franciszka Walczaka 27, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto na prawach powiatu - Gorzów Wielkopolski Urząd Miejski ul.Sikorskiego 3- 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Typ

Dla osób przewlekle psychicznie chorych (ilość miejsc: 90)
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (ilość miejsc: )

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony – decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.I.AKac90132/2/ 09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615