Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Gorzów Wielkopolski

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

971/KR - 2021

Adres

Podmiejska-Boczna 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto na prawach powiatu - Gorzów Wielkopolski Urząd Miejski ul. Sikorskiego 3- 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 194 miejsca oraz osób niepełnospraw nych fizycznie - 42 miejsc

Ilość miejsc

236

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony – decyzja Wojewody Lubuskiego nr Nr PS.I.AKac/9013/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami