Loading...
Powrót do rejestru

DPS „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego Lubliniec

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2465/KR - 2021

Adres

Doktora Cyrana 10, 42-700 Lubliniec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat lubliniecki

Typ

osoby przewlekle somatycznie chore

Ilość miejsc

200

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/156/09