Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dobiesław w Dobiegniewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

977/KR - 2021

Adres

Gdańska 17, 66-520 Dobiegniew

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Strzelecko Drezdenecki Al.Wolności 5 66-500 Strzelce Krajeńskie

Rodzaj placówki

Dla osób w podeszłym wieku - 30 miejsc i osób przewlekle somatycznie chorych - 21 miejsc

Ilość miejsc

51

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.JJaź/9013/2/2 007 z dnia 24 grudnia 2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami