Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Zielona Góra

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

974/KR - 2021

Adres

Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto na prawach powiatu - Zielona Góra Urząd Miejski ul.Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

Rodzaj placówki

dla kombatantów w tym: osób w podeszłym wieku - 80 miejsc osób przewlekle somatycznie chorych - 56 miejsc

Ilość miejsc

136

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony– decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.IIJJaź/9013/3/2007 z dnia 10 marca 2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami