Loading...
Powrót do rejestru

Dom Świętego Jana Bożego

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

919/KR - 2021

Adres

Piastowska 6, 48-200 Prudnik

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Konwent OO. Bonifratrów 48-200 Prudnik ul. Piastowska 8

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, Przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

Decyzja nr 3/2005 PS.III.SGM.9013-5/05 z dn.15.11.2005r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami