Loading...
Powrót do rejestru

Dom św. Józefa

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2756/KR - 2021

Adres

Widok 32, 80-288 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ul. Żeglarska 9 87-100 Toruń

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

20

Nr wpisu do rejestru

115

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615